ES projektai – Innovita Research

ES projektai

Mezenchiminių kamieninių ląstelių ir jų išskiriamų egzosomų taikymas COVID-19 gydymu

Mezenchiminių kamieninių ląstelių ir jų išskiriamų egzosomų taikymas COVID-19 gydymu

UAB „Innovita Research“ įgyvendina projektą „Mezenchiminių kamieninių ląstelių ir jų išskiriamų egzosomų taikymas COVID-19 gydymui“, bendrai finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 01.2.1-LVPA-T-858 „COVID-19 MTEP“. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto tikslas – vykdyti MTEP tyrimus, nukreiptus į efektyvesnį COVID-19 gydymą.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti mezenchiminių kamieninių ląstelių (MKL) ir MKL egozsomų pažangios terapijos vaistinius preparatus COVID-19 gydymui, kurie būtų taikomi COVID-19 sukelto nekontroliuojamo neadekvataus imuninio atsako („citokinų audros“) gydymui.

Bendra projekto vertė: 799 226,31 Eur

Projekto vykdymo pradžia: 2020-08-03

Projekto vykdymo pabaiga: 2022-06-30